معماری

متالوژی

متالوژی

ارائه فرمولاسيون جديد ميدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوري سرعت به منظور بهينه سازي فشار اكستروژن مستقيم

ارائه فرمولاسيون جديد ميدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوري سرعت به منظور بهينه سازي فشار اكستروژن مستقيم

ارائه فرمولاسيون جديد ميدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوري سرعت به منظور بهينه سازي فشار اكستروژن مستقيم

ادامه نوشته »

بررسی پارامترهای ریخته ­گری و عناصر آلیاژی بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیوم خالص

بررسی پارامترهای ریخته ­گری و عناصر آلیاژی بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیوم خالص

حضور هرگونه ناخالصی در آلومینیوم خالص سبب ایجاد مانع برای حرکت الکترون­های آزاد و در نتیجه کاهش هدایت الکتریکی می­ باشد. عاملی که حالت پیوستگی بیشتری را در پوسته­ های اکسیدی ارائه نماید بر کاهش هدایت تاثیر بیشتری دارد. از میان روشهای ایجاد کننده پوسته اکسیدی افزایش ریزش مذاب در مقایسه با روشهای همزدن مذاب و افزایش درصد برگشتی مضرتر می­باشد.پوسته ­های اکسیدی که در حالت مذاب ایجاد می­شوند با ارائه یک سطح غیرترشونده مکان مناسبی برای جوانه­ زنی حفرات بوده و تاثیر مضاعف (اکسید و تخلخل) در کاهش هدایت الکتریکی دارند. وجود این حفرات با کاهش دانسیته همراه خواهد بود. وجود پوسته ­ی اکسیدی سبب افزایش جزئی استحکام کششی در آلومینیوم خالص اکسترود شده و کاهش شدید تغییر طول نسبی می­گردد. افزایش دمای فوق گداز که موجب افزایش حلالیت هیدروژن در حالت اتمی در مذاب می­گردد تاثیر اندکی بر کاهش هدایت الکتریکی نمونه­ های ریختگی دارد.

ادامه نوشته »
تماس با ما
اینستاگرام