معماری

برق

برق

تشخیص لبه در تصاویر MRIبا استفاده از مدل­های بهبود یافته چند مقایسه کنی

تشخیص لبه در تصاویر MRIبا استفاده از مدل­های بهبود یافته چند مقایسه کنی

در این مقاله تکنیک چند مقیاسه در چهارچوب لبه­ یابی کنی مورد استفاده قرار می­گیرد. یک تابع چند مقیاسه بعنوان ضرب پاسخ­های فیلتر شنایایی در دو مقیاس مورد استفاده قرار میگیرد. نقشه­ های لبه بعنوان معیارهای محلی مورد استفاده قرار میگیرند. این معیارها را میتوان توسط تکنیک چند مقیاسی بهبود داد. ضرب دو معیار برای چندم مقیاسی بزرگتر از مقدار این ضرب در حالت تک مقیاسه می­باشد، که این امر باعث بدست آوردن لبه ­های بهتری می­شود. نتایج بدست آمده موید این مسئله می­باشند.

ادامه نوشته »

تشخیص لبه­ های تصاویر با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی

تشخیص لبه­ های تصاویر با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی

این مقاله تشخیص لبه­ های یک تصویر را با استفاده از ضرایب گیبر شرح می­دهد. در روش پیشنهاد شده ابتدا توسط یک مدل درخت چهارتایی (quadtree) نواحی با جزئیات کم تصویر به بلوکهایی با اندازه متغیر و نواحی با جزئیات زیاد تصویر به بلوکهایی با اندازه یکسان ۴*۴تقسیم می­گردند. برای بلوک­های با جزئیات زیاد، ضرایب گیبر نرمال محاسبه گردیده سپس توسط یک دسته ­بند تشخیص لبه با توجه به مشخصه­ های آنها دسته­ بندی می­گردند. دسته­ بندی لبه ­ها توسط شبکه عصبی چند لایه ای پرسپترون با الگوریتم یادگیری پس انتشار (Back- Propagation) انجام می­شود. این روش می­تواند بعنوان روشی بسیار دقیق در فشرده ­سازی تصاویر نیز بکار رود.

ادامه نوشته »

تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی

اتوماتای یادگیر سلولی در زمینه­ های متعددی از پردازش تصاویر مانند حذف نویز، به سازی، هموارسازی، بازیابی، تقطیع و استخراج ویژگی­های تصویر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا روش­های لبه­ یابی گزارش شده مبتنی بر اتاماتای یادگیر سلولی و مشکلات آنها بررسی و سپس روش لبه ­یابی جدیدی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی پیشنهاد می شود. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی با دو روش کنی و سوبل مقایسه گردیده است. نتایج آزمایش­ها نشان داده که روش مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی در مقایسه با روش­های موجود از کارایی مطلوبی در تشخیص لبه ­های تصویر برخوردار است.

ادامه نوشته »

لبه یابی تصاویر رنگی به روش برداری در فضای رنگ YUV

لبه یابی تصاویر رنگی به روش برداری در فضای رنگ YUV

لبه­ یابی تصاویر یکی از مهم­ترین عملیات در پردازش تصویر به شمار می­رود. بعلت کاربردهای وسیع تصاویر رنگی، لبه ­یابی این تصاویر از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. بطور کلی لبه ­یابی تصاویر رنگی به دو روش برداری (Vector) و ترکیبی (Synthetic) انجام می­شود؛ کیفیت تشخیص لبه و زمان اجرا، این الگوریتم­ها را از یکدیگر متمایز می­سازد. زمان اجرای الگوریتم­های لبه­ یابی در کاربردهای واقعی بسیار حائز اهمیت است؛ بدین معنی که با استفاده از الگوریتمی که لبه ­های تصویر را با کیفیت مطلوب تشخیص داده اما زمان اجرای بالایی دارد در بسیاری از کاربردها (حساس به زمان)، عملاً غیرممکن است. یکی از روشهای جدید لبه­ یابی، الگوریتمی است که با استفاده از درخت پوشای مینیمال و در فضای رنگ YUVعملیات لبه ­یابی را انجام می­دهد. این الگوریتم از کیفیت بالایی برخوردار می­باشد اما زمان اجرای آن بسیار بالاست. در این مقاله، الگوریتمی بر مبنای این روش ارائه شده است.نتایج شبیه ­سازی نشان می­دهد که الگوریتم پیشنهادی ضمن ارائه کیفیت بالا، از نظر زمان اجرا نسبت به الگوریتم مبتنی بر درخت پوشای مینیمال عملکرد بسیار بهتری دارد.

ادامه نوشته »

حالت بهینه الگوریتم CANNY و مقایسه آن با سایر الگوریتم­های آشکارساز لبه

حالت بهینه الگوریتم CANNY و مقایسه آن با سایر الگوریتم­های آشکارساز لبه

الگوریتم­های زیادی به منظور آشکارسازی لبه­ های (Edge Detection) در مبحث پردازش تصویر (Image Processing) ارائه شده ­اند. اساس بسیاری از این الگوریتم­ها و روش­ها مشتق ­گیری از تصویر می­باشد. روش­های جدید همچون روش مورفلوژیکال (morphological Edge Detector) نیز وجود دارند که از عملکردهای صریح ریاضی و غیرمشتق­گیری استفاده می­کنند. الگوریتم Canny در سال ۱۹۸۳ مطرح شد و با اقبال شدید صاحب نظران و استفاده کنندگان رو به رشد، هم اکنون الگوریتم Canny بعنوان یک آشکارساز در صنعت بصورت گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این الگوریتم نیز از آن دسته روش­هایی که از مشتق ­گیری روی عکس استفاده می­کنند، تقسیم­ بندی می­شود. نتیجه بهینه از الگوریتم Canny زمانی حاصل می­شود که پارامترهای آن (Thereshold (Low, High),size mask) بصورت بهینه انتخاب شوند. در این تحقیق نتیجه اعمال الگوریتم بهینه شده Canny را با نتیجه حاصل شده از الگوریتم Canny موجود در Tool Box نرم ­افزار Matlab و چند الگوریتم دیگر (High Boost, LOG, Morphological) ارائه شد و نتایج حاصل نشان از آن دادند که الگوریتم ارائه شده کارایی بالایی دارد.

ادامه نوشته »

تشخیص لبه در تصاویر با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز

تشخيص لبه در تصاوير با استفاده از اتوماتاي يادگير سلولي ناهمگام باز

اتوماتای یادگیر سلولی مدلی برای سیستمهایی است که از اجزاء ساده ­ای تشکیل شده ­اند و رفتار هر جزء بر اساس رفتار همسایگان و نیز تجربیات گذشته ­اش تعیین و اصلاح می­شود. اجزاء ساده تشکیل ­دهنده این مدل، از طریق کنش و واکنش با یکدیگر می توانند رفتار پیچیده ­ای از خود نشان دهند. اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگامِ باز برخلاف اتوماتای یادگیر سلولی که در آن تمامی سلولها بطور همگام بروز می­شوند، سلولها را بطور ناهمگامِ بروز می­کند. همچنین حالت هر سلول علاوه بر حالات همسایه ­های آن به یک عامل خارجی (سراسری) نیز بستگی دارد. در این مقاله روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز برای یافتن لبه در تصاویر ارائه و با یکی از روشهای کلاسیک تشخیص لبه به نام اپراتور کنی مقایسه می­گردد. روش پیشنهادی، به نویز حساسیت کمی دارد و همچنین سعی می­کند امتداد لبه ­ها را بطور متصل تشخیص بدهد. مشخصه دیگر روش جدید، تشخیص لبه­ هایی با پهنای یک نقطه و حساسیت کمتر به بافت های موجود در تصویر است. بدلیل استفاده از مدلی از اتوماتای سلولی، روش پیشنهادی را می­توان بصورت توزیعی نیز پیاده سازی کرد. نتایج آزمایشها نشان داده است که روش پیشنهاد شده از کارایی خوبی در تشخیص لبه برخوردار است و نسبت به نویز و بافتهای تصویر حساسیت کمی دارد.

ادامه نوشته »

سیستم­ خبره در ترافیک

سیستم­ خبره در ترافیک

امروزه با توسعه روزافزون علم مهندسی ترافیک در دنیا روشها و ابزارهای بسیاری برای مقوله مدیریت ترافیک ایجاد شده است که سیستم های خبره یکی از این ابزارهاست. سیستم های خبره مفهومی نو در عرصه مهندسی ترافیک است که نقش بسیار مهمی در امنیت و پویایی حمل و نقل به عهده دارد. این سیستم ها باعث افزایش کارآئی شبکه حمل و نقل و ترافیک گردیده است که با گسترش آن در مدیریت شهری تهران می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را مرتفع نمود. در این مقاله یک سیستم کنترل فازی برای مدیریت پارکینگ خودرو ارائه می­کنیم. پارامتر های مرتبط با فضای پارکنگ، مثل فاصله پارکینگ تا مقصد، مدت زمان پارک، هزینه پارکینگ و سایر پارامترها به صورت کمی با مجموعه عبارتهای زبانی فازی بیان می­شوند. هر موقعیتی که براساس پارامترهای ارائه شده بهترین کیفیت مکانی را داشته باشد به عنوان پارکینگ انتخاب می­شود. بنابراین با انتخاب بهترین پارامترها و بکارگیری سیستم خبره فازی، کاربر میتواند بهترین موقعیت پارکینگ را در سازمان­ها و خیابانها و سایر مکانها پیدا کند. این روش در یکی از خیابانهای پرتردد شهر تبریز به کار گرفته شد و توانست بار ترافیکی خودروهای در حال پارک را تا ۵۲% کاهش داد.

ادامه نوشته »

ضرورت استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند در مدیریت شهری تهران بزرگ

ضرورت استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند در مدیریت شهری تهران بزرگ

امروزه با توسعه روزافزون علم مهندسی ترافیک در دنیا روشها و ابزارهای بسیاری برای مقوله مدیریت ترافیک ایجاد شده است. سیستم های حمل و نقل هوشمند یکی از این ابزارهاست. سیستم های حمل و نقل هوشمند مفهومی نو در عرصه مهندسی ترافیک است که نقش بسیار مهمی در امنیت و پویایی حمل و نقل به عهده دارد.. این سیستم ها باعث افزایش کارآئی شبکه حمل و نقل و ترافیک گردیده است که با گسترش آن در مدیریت شهری تهران می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را مرتفع نمود. در این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم ITS و نقش آن در مدیریت شهری ، دامنه کاربردی آن را در سیستم های مدیریت حمل و نقل و ترافیک بیان می نماید. در ادامه به برنامه ریزی استراتژی ITS پیشنهادی برای شهر تهران پرداخته و در انتها فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی پیشنهادی برای توسعه ITS در شهر تهران ارائه می گردد.

ادامه نوشته »

سیستم مدیریت پارکینگ فازی

سیستم مدیریت پارکینگ فازي

در این مقاله یک سیستم کنترل فازی برای مدیریت پارکینگ خودرو ارائه می­کنیم. پارامتر های مرتبط با فضای پارکنگ، مثل فاصله پارکینگ تا مقصد، مدت زمان پارک، هزینه پارکینگ و سایر پارامترها به صورت کمی با مجموعه عبارتهای زبانی فازی بیان می­شوند. هر موقعیتی که براساس پارامترهای ارائه شده بهترین کیفیت مکانی را داشته باشد به عنوان پارکینگ انتخاب می­شود. بنابراین با انتخاب بهترین پارامترها و بکارگیری سیستم خبره فازی، کاربر میتواند بهترین موقعیت پارکینگ را در سازمان­ها و خیابانها و سایر مکانها پیدا کند. این روش در یکی از خیابانهای پرتردد شهر تبریز به کار گرفته شد و توانست بار ترافیکی خودروهای در حال پارک را تا ۵۲% کاهش داد.

ادامه نوشته »

کاربرد سیستم­های خبره در کنترل ترافیک شهرهای بزرگ

کاربرد سیستم­های خبره در کنترل ترافیک شهرهای بزرگ

مهندسین حمل­ و نقل بر اساس نیازهای خود مجبور خواهند بود همراه با متخصصین رشته ­های مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر و ... با بهره ­جویی از امکاناتی که بعنوان ره آوردهای فناوری اطلاعات شناخته می­شوند، «سیستم­های هوشمند حمل­ و نقل را بوجود آورده­ اند که زیر ساختی مطلوب و مناسب جهت تحقق و دستیابی به اهداف تعیینم شده زیر را فراهم آورده است. دانش مهندسی سعی کرد از ارائه دانش و کنترل راهبردهایی برای توسعه سیستم­های خبره استفاده بهتری کند. در این مقاله سعی بر آن داریم تا ضمن تشریح حجم کمی از کاربردهای فناوری اطلاعات در حمل و نقل، استفاده از آن در سالهای اخیر و در جوامع پیشرفته برای کنترل ترافیک مورد بررسی قرار دهند. به همین دلیل سیستم­های مختلفی که در کنترل هوشمند ترافیک می­توانند مورد استفاده قرار گیرند مورد بررسی قرار گرفته ­اند.

ادامه نوشته »
تماس با ما
اینستاگرام