معماری

پرسشنامه آگاهی فراشناختی(MAI) شراو و دنیسون

پرسشنامه آگاهی فراشناختی(MAI) شراو و دنیسون

توضیحات:

نوع فایل:   word

تعداد صفحات : ۶ صفحه
تعداد سؤالات:  ۵۲ سؤالی

دارای روایی و پایایی و مؤلفه ، تعاریف نظری و عملیاتی ، شیوه ی نمره گذاری و شیوه ی اجرا

شرح:

تعریف نظری آگاهی­ های فراشناختی

در واقع فراشناخت که همان یادگیری چگونه یاد گرفتن می­باشد، توانایی فرد در شناسایی دانسته­ها و ندانسته­های خویش است. فراشناخت دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود است و شامل انجام دادن، سامان دادن و هماهنگ کردن مجموعه این جریان­هاست (استون، ۲۰۱۱، ۵۲). دانش فراشناخت همچنین آگاهی­های تازه­ای به افراد می­دهد که می­تواند آنان را به یادگیرنده فعال تبدیل کند. ارتباط دادن مطالب با یکدیگر و فعال بودن یادگیرنده از جمله عوامل مهمی است که به فهمیدن مطالب کمک می­کند و موجب می­شود یادگیرنده مطالب را دیرتر فراموش کند (فلاول، ۲۰۱۰، ۲۳۲).

این پرسشنامه نخستین بار توسط شراو و دنیسون (۲۰۰۴)، مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه دارای ۵۲ گویه است که ابعاد آگاهی های فراشناختی را مورد سنجش قرار می دهد. که مقیاسهای شناختی دانش (بیانی، روشی و شرطی) و تنظیم (برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت اطلاعات، نظارت، راهبردهای حل مشکل و ارزشیابی ) را می‌سنجد. شراو و دنیسون (۲۰۰۴) ضریب همسانی درونی مقیاس مذکور را بین ۰٫۸۸ تا ۰٫۹۳ و ضریب پایایی پرسش نامه را، به روش آلفای کرونباخ ۰٫۹۳ گزارش کرده اند.

خرید
 تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + چهارده =

تماس با ما
اینستاگرام