معماری

نقش فرو کربن در ریخته گري آلیاژ هاي آهنی

نقش فرو کربن در ریخته گري آلیاژ هاي آهنی

توضیحات:

نوع فایل: word

تعداد صفحات:  ۲۹ صفحه

 

شرح:

بررسی نقش فروکربن در فولادسازي و ریخته گري چدنها

فروکربن مصرفی در صنایع متالورژي ، حاوي حدود ۶۰ % سیلیسیم و بین ۳۰ الی ۳۵ در صد کربن می باشد.  کربن حاصل از حل شدن فروکربن به مصارف ذیل می رسد: الف – اکسیژن زدائی مذاب چدن که در نتیجه آن میزان کربن موجود در مذاب ثابت باقی مانده و در نتیجه مشکل کاهش در صد کربن مذاب مطرح نخواهد شد. ب – از طرفی خود این پدیده به منزله جبران کمبود کربن مورد نیاز مذاب می باشد. نقش اکسیژن زدائی مذاب چدن توسط کربن و سیلیسیم باعث می شود که ریز ساختار چدنها به نحوي موثر در جهت بهبود خواص مکانیکی تغییر یابد. اثراتی که این تغییرات در پی خواهد داشت مربوط به کاهش میزان تخلخل ، مک و حفرات گاز و بهبود ساختار میکروسکوپی در قطعه ریخته شده می باشد که به نحوي موثر باعث افزایش کیفیت محصول نهائی میگردد.

همچنین اشاره به این مطلب ضروري است که بعلت عدم تاثیر رطوبت بر فروکربن در طول انبار داري، مشکلاتی از قبیل عیوب گازي ناشی از تشکیل گازهیدروژن در قطعه ریختگی بروز نمی کند و بازیابی عناصري مثل منگنز (Fe) و آهن (Mn) در مذاب هیدروژن در قطعه ریختگی بروز نمی کند و بازیابی عناصري مثل منگنز چدن خاکستري افزایش می یابد. لذا بررسی در صد اکسیژن مذاب می تواند معیار مناسبی در این راستا بکار آید که این موضوع در جدول ذیل با توجه به عملکرد روزانه کارگاه ریخته گري در شرایط با استفاده از فروکربن و بدون استفاده از فروکربن بررسی گردیده است.

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + پانزده =

تماس با ما
اینستاگرام