معماری

مدیریت مبتنی بر عملکرد

مدیریت مبتنی بر عملکرد

توضیحات:

نوع فایل:  word

تعداد صفحات:  ۳۴  صفحه

 

 شرح:

“عملکرد” غایت فعالیت مدیریت است که همواره با واژه هاي دیگري چون”اثربخشی “،”کارآئی”، “بهره وري “، “کارآمدي” و واژه هاي دیگري از این دست جایگزین می گردد . یافتن چهارچوب و شاخص هاي مشخصی جهت عملکرد و بهبود آن همواره جاي تأمل و تعمق داشته است. پاره اي آن را در مفاهیم هدایت و راهنمائی، انگیزشی، توانمندي تعریف نموده اند . عده اي بیش از پیش بر هدف گذاري و نقش آن بر عملکرد کارکنان تأکید نموده اند . اما طرفداران مدیریت منابع انسانی و توسعه نیروي انسانی به عنوان کلید موفقیت و بهسازي سازمانی بیشتر مدیریت عملکرد را در قالب”انگیزش کارکنان” تعبیر نموده اند. و معتقدند که کارکنان بی رمق و فاقد انگیزش قطعاً عملکرد مطلوبی نخواهند داشت . اما در پاره اي از متون مدیریتی نظارت و ارزشیابی و ارائه بازخورد به کارکنان را وظیفه اصلی مدیریت مبتنی بر عملکرد تلقی نموده اند . اما آنانکه مدیریت را در قالب بروکراسی و ساختار و وظیفه آموخته اند معتقدند که عملکرد مدیریت صرفاً با انگیزش همراه نخواهند بود و عملکرد زمانی حاصل خواهد شد که در کنار انگیزش به سراغ تنبیه و اخراج کارکنان نیز برویم و کارکنان فاقد انگیزش و عملکرد را از سازمان اخراج نمائیم.

آنچه که مورد قبول و تأکید اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران مدیریت است این نگرش است که عملکرد حتماً می بایست براساس ویژگی هائی چون هدفگذاري، انگیزش کارکنان، بازخورد و ارزشیابی عملکرد و تنبیه و اخراج باشد و فقدان یکی از این عوامل کار محاسبه عملکرد را با دشواري مواجه خواهد ساخت.

واژه هاي کلیدي : عملکرد، هدف گذاري، انگیزش کارکنان، بازخورد، ارزشیابی عملکرد، تنبیه، اخراج کارکنان.

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × یک =

تماس با ما
اینستاگرام