معماری

تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش آموزان

تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش آموزان

توضیحات:

نوع فایل:  word

تعداد صفحات:  ۱۶  صفحه

 

 شرح:

اهداف: از جمله روش­های فعالی که امروزه توجه صاحب نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است، یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی دقیق تر تاثیر یادگیری مشارکتی از طریق آموختن با هم بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان، طراحی و اجرا شد.

روش­ها: این مطالعه شبه تجربی در جامعه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر کاشان در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ انجام شد. ۵۰ دانش آموز دو کلاس یک مدرسه با روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی و در گروه کنترل از روش سنتی استفاده شد. پیش آزمون قبل از اعمال متغیرهای مداخله و پس آزمون پس از اعمال آزمایشی و پیگیری نیز ۴۵ روز پس از اعمال مداخلات انجام شد. برای جمع ­آوری داده از آزمون رشد مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از روش­های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه ­گیری مکرر به کمک نرم­ افزار Spss16 استفاده شد.

یافته­ ها: میانگین نمرات گروه آزمایش تفاوت معنی­داری بین پیش آزمون و پیگیری با پیش آزمون (۰٫۰۰۰۱=p) و همچنین با گروه کنترل (۰٫۰۰۰۱=p) نشان داد. بین دو گروه در رشد مهارت­های اجتماعی مناسب، کاهش پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، کاهش رفتارهای غیراجتماعی، کاهش میزان غرور و کاهش حسادت و گوشه ­گیری تفاوت معنی دار وجود داشت (۰٫۰۰۰۱=p).

نتیجه ­گیری: روش یادگیری مشارکتی نسبت به روشهای سنتی تدریس در رشد مهارتهای اجتماعی دانش ­آموزان موثرتر است.

کلید واژه­ ها: یادگیری مشارکتی، آموزش آموختن با هم، مهارت­های اجتماعی، روش­های سنتی یادگیری

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 6 =

تماس با ما
اینستاگرام