معماری

بررسی تاثیر زمان نگهداری بر ترکیب شیمیایی، دمای خاتمه و مدت زمان استحاله یوتکتیک در چدن نشکن

بررسی تاثیر زمان نگهداری بر ترکیب شیمیایی، دمای خاتمه و مدت زمان استحاله یوتکتیک در چدن نشکن

توضیحات:

نوع فایل: word

تعداد صفحات:  ۲۲ صفحه

 

شرح:

در این مقاله چگونگی تغییرات دمای خاتمه و مدت زمان انجام استحاله یوتکتیک در تلفیقهای گوناگون از مواد جوانه زا و کروی کننده با رفتارهای متفاوت در برابر پدیده میرایی مورد بررسی قرار گرفت، برای این منظور از چهار ماده کروی کننده و پنج ماده جوانه زا به ترتیب به میزانهای ثابت ۵/۲ و ۴/۰ درصد وزنی استفاده شد. از مذابهایی که با تلفیقهای مختلف از انواع مواد جوانه زا وکروی کننده فراوری شده بودندو تحت گاز خنثی نیتروژن در دمای ۱۳۲۰ درجه سانتيگراد نگهداری می شدند، در زمانهای ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰نمونه برداری شد؛ برای هر یک از نمونه ها منحنی سردشدن ترسیم گردید و ریزساختار آنها توسط تحلیلگر تصویری مورد بررسی قرار گرفت و ۲۰ نمونه از میان ۱۰۰ نمونه مورد اسپکترومتری نشری قرار گرفت.

ملاحظه گردید زمانیکه مورفولوژی غالب گرافیتها بصورت کروی و یا ورقه ای شکل میباشد، با پیشرفت پدیده میرایی، دمای خاتمه، مدت زمان انجام و سینتتیک استحاله یوتکتیک به ترتیب کاهش، افزایش و کاهش می یابد و در شرایط حضور مجموعه ای از گرافیتهای کروی، فشرده و ورقه ای، نتایج عکس حالت فوق می باشد. میزان منیزیم، گوگرد و آلومینیم موجود درنمونه ها، با پیشروی میرایی تا زمانیکه اغلب گرافیتها بصورت کروی می باشند، کاهش می یابد ولی بعد از این زمان، میزان منیزیم و آلومینیم تغییر عمده ای نمی کند، در حالیکه میزان گوگرد موجود در سیستم اندکی افزایش پیدا می کند.

واژه های کلیدی: منحنی سرد شدن، دمای خاتمه استحاله یوتکتیک، مدت زمان استحاله یوتکتیک، میرایی، چدن نشکن

 
خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + یازده =

تماس با ما
اینستاگرام