معماری

بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان پدافند غير عامل كشور

بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان پدافند غير عامل كشور

توضیحات:

نوع فایل:  word

تعداد صفحات:  ۲۹  صفحه

 

 شرح:

تعهد سازمان فرآيندي مستمر است كه از طريق آن، كاركنان سازمان به اهداف و ارزش هاي سازمان معتقد شده و براي رسيدن به آنها تلاش مي كنند. تعهد سازماني عامل مؤثري در رفتار سازماني كاركنان است و به نوعي نگرش هاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازمان را نشان مي دهد. اين تحقيق با هدف شناسايي و بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان پدافند غير عامل كشور انجام شده است كه در آن به بررسي ميزان تعهد سازماني پايوران سازمان، پدافند غيرعامل كشور از طريق طرح سؤالاتي به بررسي ميزان علاقه و افتخار به عضويت در سازمان، تمايل به ماندن در سازمان، تعيين هويت فرد با سازمان پدافند غير عامل كشور و ويژگي هاي فردي (تحصيلات، سابقة خدمتي، سن، پست سازماني) پرداخته است.

در اين راستا از طريق پرسشنامه و مصاحبه، تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق با دو روش آماري )توصيفي و استنباطي) مورد آزمون قرار گرفت كه نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق از اين قرار است كه هر چه ميزان علاقه به سازمان افزايش يابد، سازمان در رسيدن به اهداف خود، نزديك تر شده و به همان ميزان تعهد و پايبندي كاركنان به سازمان افزايش مي يابد و هر ميزان افتخار به عضويت در سازمان بيشتر باشد به همان ميزان كاركنان پايور سازمان تعهدشان نسبت به سازمان افزايش مي يابد و يا تمايل به ماندن آنان در سازمان، موجبات افزايش تعهد سازماني را فراهم مي آورد و تمايلي به انتخاب شغل جايگزين ندارد و هر ميزان هويت افراد در سازمان مشخص تر گردد، به همان ميزان رابطة تعهد آنان به سازمان افزايش خواهد يافت.

كليد واژه: تعهد سازماني، پايوران سازمان، پدافند غيرعامل

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =

تماس با ما
اینستاگرام