معماری

بررسي اثر عنصرآلياژي آلومينيوم بر ريزساختار و سختي چدن نشکن

بررسي اثر عنصرآلياژي آلومينيوم بر ريزساختار و سختي چدن نشکن

توضیحات:

نوع فایل: word

تعداد صفحات:  ۱۵ صفحه

 

شرح:

دراين تحقيق تاثيرافزايش آلومينيوم درچدنهاي نشکن بررسي شده است. حضورآلومينيوم به عنوان يک عنصرگرافيتزاي قوي تمايل به تشکيل کرههاي گرافيت را افزايش داده و بر اندازه ونحوه توزيع آنها تاثير ميگذارد. همچنين با افزايش درصد آلومينيوم، پرليت افزايش وفريت کاهش مييابد، بهگونهاي که در درصدهاي بالاي آلومينيوم اين خانواده ازچدنها، تفاوت جدي ريزساختاري با درصدهاي پايينتر از اين نوع عنصرآلياژي مشهود ميباشد. درهمين ارتباط ساختارميکروسکوپي نمونهها به کمک روشهاي متفاوت مورد تجزيه وتحليل قرارگرفته است. بعلت افزايش تعداد کرههاي گرافيت وتوزيع مناسبتر آنها وافزايش درصد پرليت، خواص مکانيکي از جمله سختي نيز تحت تاثير قرارميگيرد که به نتايج مربوط در اين زمينه نيزاشاره شده است.

واژگان کليدي: چدن نشکن، آلومينيوم، ريزساختار، گرافيت، سختي

خرید
تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =

تماس با ما
اینستاگرام