معماری

ارائه فرمولاسيون جديد ميدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوري سرعت به منظور بهينه سازي فشار اكستروژن مستقيم

ارائه فرمولاسيون جديد ميدان سرعت با درنظر گرفتن مؤلفه محوري سرعت به منظور بهينه سازي فشار اكستروژن مستقيم

توضیحات:

نوع فایل: word

تعداد صفحات:  ۲۳ صفحه

 

شرح:

 

اكستروژن يكي از مهمترين فرايندهاي شكل دهي حجمي است. به منظور طراحي صحيح قالب اكستروژن و توليد موفقيت آميز مقاطع، نياز به تحليل دقيق فرايند است. ميدان سرعت پيشنهادي اساسي ترين نكته در تحليل و ارائه فرمولاسيون حد بالا براي اكستروژن مستقيم پروفيل هاي مختلف، اعم از مدور و غير مدور است. در اين مقاله، فرمولاسيون جديدي براي ميدان سرعت با تغييرات مؤلفه سرعت محوري ارائه شده است .ميدان سرعت كلي برحسب پارامترهاي متغير تعريف شده است، به طوري كه در ابتدا و انتهاي منطقه تغيير شكل، سطح انفصال سرعت شكل سه بعدي داشته و مي تواند حالت مقعر، تخت و يا محدب داشته باشد. با بهينه سازي ميدان سرعت نسبت به پارامترهاي تعريف كننده سطوح و با استفاده از روش حد بالا، توان لازم در فرايند اكستروژن قابل بهينه سازي است.

در اين پژوهش به منظور تعريف ميدان تغيير شكل پارامتريك و وابسته به پارامترهاي ورودي، از منحني تابع  B_Splineاستفاده شد كه نسبت به منحني هاي قبلي ارائه شده، فشار بهينه تري را نتيجه مي دهد. در حل تئوري به منظور بررسي تغيير شكل و تعيين الگوي جريان مواد در طول قالب اكستروژن از روش الگوي تغيير شكل استفاده شده است. همچنين تأثير پارامترهاي مختلف مؤثر بر فرايند از جمله طول قالب و درصد كاهش سطح و ضريب اصطكاك بررسي شد. درنهايت نتايج تئوري به دست آمده از فرمولاسيون جديد با نتايج تحقيقات تحليلي و تجربي پيشين مقايسه شده و بهبود قابل توجهي مشاهده شد.

واژه هاي كليدي: فرايند اكستروژن، ميدان سرعت، اكستروژن مستقيم، روش حد بالا، منحني .B_Spline

خرید

 

تحقیق مقاله پروژه پایان نامه ترجمه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − چهارده =

تماس با ما
اینستاگرام